Účinnost metody AVS

AVS (audiovizuální) technologie je vyvíjena od 50. let minulého století a na jejím vývoji se podíleli stovky vědců, mj. i dva nositelé Nobelových cen a vládní instituce jako jsou NASA a Pentagon. Během této doby vznikly tisíce vědeckých záznamů a klinických studií. Základní poznatek, který byl při výzkumu vždy bez výjimky potvrzen, je tzv. ,,efekt napodobení frekvence". Znamená, že frekvence mozku se přizpůsobuje frekvenci, která je mu zvenčí nabídnuta - AVS přístroje k tomu používají světlo a zvuk, které jsou nositelé konkrétní frekvence a přes smysly zrak a sluch mění frekvenci mozku. Neexistuje jediný výzkum, který by tento fakt zpochybnil. Způsoby, jak tento poznatek využít, čerpá AVS technologie z vlastních výzkumů ale také z dalších zdrojů standartní vědecké medicíny. Při přeladění frekvence mozku přístrojem dochází totiž ke komplexním pozitivním dějům v celém organismu (systémy neurohumorální, psychické, somatické). Naprosto všechna vědecká pozorování, záznamy a studie, bez jediné výjimky, bezpečně prokazují, že AVS technologie funguje, a to na každého člověka (savce). Z pohledu současné medicíny vykazuje AVS technologie v některých oblastech dokonce nadstandartně vysokou účinnost nebo pomoc tam, kde jiné metody z různých důvodů selhávají, jsou nedostačivé.
Fyzikální princip :

Účinnost AVS technologie je založena čistě na fyzikálních principech – účinnost AVS přístrojů není záležitost víry nebo placebo efektu. Tyto fyzikální principy (především ,,efekt přeladění frekvence“) jsou platné pro každého člověka (savce). Rozdílnost ustrojení psychiky u jednotlivců (např. rozdělení z hlediska temperamentu) nehraje u používání psychowalkmanu žádnou zásadní roli, protože přístroj ovlivňuje primárně elektrickou činnost mozku a CNS, a nikoli psychické ustrojení a pochody jedince.
Individuální rozdíly :

Každý z nás je individualita, a každý se nachází vždy v jiném kondičním rozpoložení, proto jeden stejný program nepůsobí na každého zcela stejně. Proto také obsahují naše přístroje více programů - každý uživatel si postupně najde ty nejužitečnější, nejúčinnější, nejpříjemnější... Rozdíly v účinnosti pro jednotlivé uživatele nejsou velké a při samouživatelském používání vlastně nehrají ani žádnou roli - každý dosáhne svého cíle, své potřeby. Je to podobné jako u fyzického cvičení: každému bude vyvohovat jiný druh cvičení (u AVS přístrojů jiný program), ale každý pocítí při fyzickém cvičení podobné zlepšení kondice (lepší prokrvení, zvýšení svalové hmoty, snížení hmotnosti, zlepšení metabolismu atd. atd.)
Rychlost účinků :

Uživatelé psychowalkmanů (15 let zkušeností v ČR, Galaxy) ve výzkumech vypovídají, že většinou jsou rychlostí účinků příjemně překvapeni (až zaskočeni - nic podobného dosud nezažili). Příklady:

* Akutní účinky: účinek programů na odstranění únavy, stresu, zlepšení nálady, zvýšení koncentrace, naladění na hluboký spánek a další podobné, cítí uživatel ihned. Pokud je uživatel skutečně unaven, tak účinek AVS přístroje pocítí subjektivně rychleji a intenzivněji.
* Dlouhodobé účinky: pokud uživatel trpí několik let poruchami spánku (například neschopnost usnout, mělký spánek, noční probouzení se), tak několik použití AVS přístroje tento problém trvale nevyřeší. AVS přístroj pomůže v momentálním naladění (akutní účinek) - navodí kvalitní hluboký spánek. Trvalé zlepšení spánkového modelu nastává po několika desítkách ,,sezení" (použití AVS přístroje).