Neohodnotené

Nová osobnosť – sada programov pre AVS prístroj Laxman

Jedná sa o terapeutický program, ktorého cieľom je odstrániť traumata a psychické bloky (z podvedomej časti mysle).

Skladem (>5 ks)
Kód: 230
Značka: Galaxy
€41

Sada Nová osobnosť - terapeutický program

              

Tento program je terapeutický – jedná sa o ,,inštantnú“ autoterapiu – a tak s ním tiež nakladajte. Dbajte prosím pozorne všetkých pokynov obsiahnutých v návode! Je určený iba pre užívateľa prístroja Laxman.

 

Cieľom programu je oslobodenie podvedomia od traumatizujúcích zážitkov a odstránenie negatívneho psychologického materiálu z podvedomia.  Program obsahuje špeciálnu evokatívnu hudbu, hovorené slovo a samozrejme synchronizáciu so svetelnou stimuláciou Laxman.

Zmyslom tohto programu je vyhľadať ,,psychologický“ materiál, ktorý je uložený hlboko ve Vašom podvedomí a integrovať ho do vedomej časti mysle. Väčšinou sa jedná o ,,negatívny“ psychologický materiál veľkej rôznorodosti, šírky i hĺbky. Môžu to byť bolestivé spomienky na ťažké udalosti, traumatá, nevyriešené strachy, úzkosti, bolesti, fóbie alebo negatívne mentálne vzorce. Tiež to môžu byť nedostatočne prežité pozitívne udalosti (,,zadržaná radosť“). Toto všetko sa ukrýva v podvedomí každého dospelého človeka,pretože si nespracovaný psychologický materiál ukladá vlastne po celý život. Pokiaľ sa tento psychologický, najmä traumatizujúci materiál, znovuprežitím integruje do vedomej časti mysle, prestáva zraňovať, prestává ovplyvňovať správanie sa, jednanie i racionálne rozhodovanie, stáva sa neutrálnym tématom, prestáva ako takový existovať.

Pokiaľ pracujete na rozvoju svojej osobnosti, tak je pre vás takovýto program (terapia) veľmi dôležitý. Predstavuje veľmi efektívny nástroj psychohygieny – ako prevencia i riešenie. Predstavte si, že by ste niečo na telesnej úrovni veľmi zanedbávali, napríklad by ste si nečistili zuby a ostával by vám v ústach ,,odpad“. Skôr či neskôr sa Vám väčšina zubov pokazí. Na psychickej úrovni sa Vám nemôže nič hmatateľného skaziť, ale o to je to asi zradnejšie. Psychologický ,,odpad“ totiž bez psychohygieny zostáva uložený v mysli, konkrétne v podvedomí a odtiaľ ovplyvňuje všetko Vaše jednanie, správanie, zvykové záležitosti, vrátane sklonov k závislostiam, tvorí mentálne vzorce. Skryte a zo zálohy, pre Vás väčšinou nevedomky, ovplyvňuje i Vaše racionálne uvažovanie a rozhodovanie a veškerá práca mozgu je pod jeho kuratelou. Vzhľadom na to, že sa jedná o ,,odpad“, ovplyvňuje Vaše jednanie a správanie sa pre vás negatívnym spôsobom. Samozrejme, že v živote Vás ovplyvňuje i pozitívny psychologický materiál uložený v podvedomí, a to pozitívne. No jednako ten nemusíte ,,napravovať“.  

 

Upozornenie:

 • Program sa líši od bežných konfekčných programov obsiahnutých v AVS prístrojoch a nie je určený začiatočníkom v používaní AVS prístrojov!
 • Nepoužívajte ho bez predchozej najmenej polročnej skúsenosti s AVS prístrojom.
 • Nikdy nepoužívajte tento program v rozporu s návodom na používanie.
 • Program používajte vždy s kvalitnými slúchadlami. Slúchadlá do uší, tzv. ,,pecky“, nie sú vhodné.
 • Nevnucujte použitie programu iným osobám a nikdy neposkytujte iným osobám program bez návodu na použitie.
 • Užívateľ berie na vedomie, že program používa výslovne zo svojej vôle a na vlastné nebezpečie. Autor, výrobca ani dodávateľ programu nenesie zodpovednosť za zmeny psychických či fyzických prejavov užívateľa.

 

Zdravotné obmedzenia - program nesmú použiť:

 • Osoby s voperovaným kardiostimulátorom,
 • Osoby, ktoré prekonali alebo sú liečené na závažné srdcovo-cievne ochorenie, infarkt myokardu, mozgovú mŕtvicu alebo poranenie mozgu,
 • Osoby trpiace epilepsiou alebo iným záchvatovým ochorením,
 • Tehotné ženy od 5 mesiaca tehotenstva,
 • Osoby trpiace depresiou, psychózou, laktačnou psychózou, afektívnou poruchou alebo  posttraumatickým syndrómom,
 • Osoby trpiace schizofréniou, poruchami osobnosti alebo asociativnými poruchami.

 

Zdravotné odporúčania:

 • Pri použití programu sa odporúča opatrnosť osobám trpiacim astmatom a chorobami, ktoré súvisia s dýchaním.
 • Program sa neodporúča používať pri práve prebiehajúcich bolestivých ochoreniach alebo pri ataku bolesti a ďalej pri práve prebiehajúcich respiračných ochoreniach a ochoreniach horných cest dýchacích.
 • Program sa neodporúča používať pod vplyvom alkoholu a ďalších omamných látok.

 

Obsah a štruktura programu:

Úvodná časť
Program začína relaxačnou, zhruba päťminútovou pasážou, na úrovni frekvencie 10-12 Hz. V priiebehu tejto pasáže Vás program vhodne zrelaxuje a pripraví Vás na druhú, cieľovú časť.

Cieľová časť
V druhej, cieľovej časti programu, prebehne samotná terapia. Program bude presne daným spôsobom oscilovať v hladine podvedomia – theta, konkrétne medzi 3-8 Hz. V tomto stave vedomia sa postupne otvoria tzv. podvedomé pamäťové banky. Program obsahuje niekoľko princípov, ako dosiahne účinku. Jeden z hlavných princípov je postupný zostup do dolnej thety, resp. delty, ako by po schodoch. Ďalším z princípov je súbeh alebo striedanie rôznych frekvencií, konkrétne hlbokej hladiny theta s hladinami alfa a beta, aby informácie, ktoré sa Vám sprístupnia v podvedomej časti mysle (v hladine theta), program vyniesol do vedomej časti mysle (hladina alfa a beta).

Záverečná časť
Záverečná časť Vás po náročnom transformačnom procese stabilizuje, zabalí do perinky,  upokojí, uteší… Urovná, čo sa rozvírilo, aby všetky nové zážitky mohli dobre vo Vašej mysli dozrieť. Táto časť sa odohráva medzi frekvenciami 7-12 Hz.

 

Vizuálne si tento program tiež môžete predstaviť takto:
Program si predstavte  ako sondu, ktorá postupne zostupuje odzhora (od vyšších frekvencií) až dolu (k nižším frekvenciám), do časti mysle, kde existuje voľný prístup k podvedomiu. V tejto úrovni (v hladine theta) sú po trase dostupné rôzné pamäťové banky s dotyčnými informáciami. Každá pamäťová banka je prepojená s nejakým konkrétnym mentálnym vzorcom, podloženým hlavnou udalosťou a všetkým ostatným, čo je k nemu ,,priradené”: emócie, ,,dáta“ o fyzickom zranení, vedľajšie spojené udalosti. Tieto pamäťové banky bude program postupne vyhľadávať a otvárať. Hneď ako ich otvorí, začne ich obsah vyplavovať do vedomej časti mysle. Môžete si to taktiež predstavovať tak, že program prepichne balónik, z ktorého sa uvoľní a začne na povrch stúpať ,,hnisavé“ téma… Tak bude naplnený cieľ programu: integrácie. Následné spracovanie tématu (udalosti) na vedomej úrovni prebieha už automaticky a spontánne tak, že sa psychické obsahy dostanú do vedomia – ďalej už nič nemusíte robiť.

Dĺžka trvania programu: 58 minút

 

Autorská práva: Jan Valuch, prezident WAAT
Vydávateľ: Galaxy

 

 

O autorovi:

Jan Valuch

Jan Valuch sa zabýva mentálnym programovaním a psychotechnológiami cez 20 rokov. Je prezidentom WAAT (World  Association for AVS Technology) a autorom množstva stimulačných programov inštalovaných v AVS prístrojoch. Taktiež je 
autorom dvoch publikácií a niekoľkých desiatok článkov na tému mentálneho programovania a práce s ľudskou myslou. So svojim otcom založil spoločnosť Galaxy, ktorá je od roku 2003 najväčším dodávateľom psychotechnológií v Európe.
Na vývoju programu Nová osobnosť pracoval 6 mesiacov.

 

 

Balenie obsahuje:

CD s programami (na stiahnutie do prístroja Laxman) v obale
Návod (terapeutická metodika) na používanie programu – obsahuje vysvetlenie súvislostí, popis programu, predpokladané výsledky a ďalšie

 

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu