Neohodnotené

Psychobalzám

Řízená předspánková hudebně-slovní relaxace, legenda mezi nahrávkami mluvené relaxace.

Skladem (>5 ks)
Kód: 2542
€17,50 –20 % €14
Kategória: Zvuková terapia
Psychobalzám CZ 1 1024x1018
Akcia
€17,50 –20 %

Psychobalzám – mluvené CD s hudbou

Psychobalzám je název relaxační metody zvlášť zaměřené na dušení a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání, povrchního spánku a nespavosti.  CD je určeno také k autogennímu tréninku – relaxaci, uvolnění, odstranění únavy, jako pomoc v překonávání náročných životních situací, provázených zvýšeným neuropsychickým napětím a stresem.

 

CD Psychobalzám bylo zcela jedinečným projektem, na kterém spolupracovali desítky lidí. Mluvené slovo namluvil legendární Ladislav Chudík. Autorský tým vyvinul ve vysoké kvalitě velmi originální a dodnes nepřekonané dílo. Kvalita se projevuje ve všem – v použité znalosti autogenního tréninku, v dobrém výběru moderátora, v kvalitě nahrávky hlasu, v přiměřené délce nahrávky a také v tom, že CD můžete poslouchat mnohokrát dokola.

Podstata metody spočívá ve spojení dvou postupů, které se v terapeutické praxi běžně používají – metody slovní sugesce na bázi autogenního tréninku a muzikoterapie, neboli vhodného výběru průvodní hudby tak, aby umocňovala slovní sugesce a přitom vyvolávala spíše žádoucí emoční pocity než estetický zážitek.

 

Českou verzi CD namluvil známý slovenský herec Ladislav Chudík, slovenskou verzi Karol Machata.

 

 

Ukázka v MP3:

 

 

Pro zajímavost uvádíme tuto původní odbornou recenzi z roku 1994

Recenzie PSYCHOBALZAM

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Slovný prednes stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

Autor Psychobalzamu citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa. Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

Psychobalzam ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

 

K dispozici je i slovenská verze mluveného slova: pokud máte zájem o ni, uveďte to výslovně v poznámce objednávky – standardně zasíláme českou verzi.

Balení obsahuje:

  • CD Psychobalzám v originální obalu (krabičce)

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie