ADHD u detí – nie vždy sú potreba lieky

ADHD u deti - foto 1

 

ADHD je neurovývojová porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, ktorá sa najčastejšie prejavuje v predškolskom veku. Jej príznaky, ako sú nesústredenosť, nepozornosť, roztekanosť, vnútorný nepokoj alebo výbušnosť, sa dajú určitými prostriedkami a liečebnými postupmi tlmiť. Nie vždy je treba deťom podávať lieky. Pomôcť môže tzv. audiovizuálna stimulácia, a to i v domácom prostredí, kde sa deti cítia bezpečne.

 

Načúvajte dieťaťu a nastavte mu pravidelný režim

„V posledných rokoch sa zvyšuje pozornosť venovaná týmto problémom u detí. Bohužiaľ sa často pod pojem ADHD priraďujú poruchy správania, ktoré ale nie sú primárne spôsobené neurologickou poruchou alebo špatnou organizáciou mozgovej činnosti,“ upozorňuje psychológ PhDr. Karel Hlavatý a dodáva: „U pomerne veľkého percenta detí, u ktorých sa diagnóza ADHD vyslovuje, by stačila dôslednejšia organizácia a výchova s nastavením mantinelov, pravidiel a rádu.“

Z uvedeného vyplýva, že diagnóza ADHD, pokiaľ nie je potvrdená magnetickou rezonanciou a lekárom, môže byť unáhlená. Preto skôr, ako sa rodičia rozhodnú pre nasadenie stimulačných liekov, je na mieste pokúsiť sa vyriešiť príčiny správania sa dieťaťa dôslednou komunikáciou a nastavením režimu. Ako uvádza psychológ, niekedy môže byť na vine absencia rádu a hraníc vo výchove, potrebné je načúvanie a porozumenie zo strán rodičov a celkové upokojenie dieťaťa.

pozrite si naše avs prístroje

 

Terapeutický postup pri príznakoch ADHD

„Pokiaľ si maminky sťažujú na neposednosť dieťaťa, neschopnosť udržať ho u jednej činnosti apod., pomocou diagnostických nástrojov si zisťujem, či je dieťa schopné zrakovej analýzy určitého materiálu podľa jeho veku, pozorujem jeho správanie sa, vypočujem si informácie od rodičov. Podľa výsledkov vyšetrenia nastavím liečebný postup,“ hovorí psychológ Hlavatý, ktorý vo svojej praxi v Kúpeľoch Jablonec k terapii využíva i audiovizuálnu stimuláciu.

 

Náprava ADHD pomocou AVS prístroja

ADHD u deti - foto 2

Relaxman Premium

 

Nielen v prípade určenej diagnózy ADHD, ale taktiež pri ďalších poruchách správania sa, sústredenie sa či učení u detí môže byť audiovizuálna stimulácia veľmi nápomocná. „Pre deti je v naprostej väčšine prípadov prístroj AVS a zvolený program zábavou. Ležia na lehátku, maminka môže sedieť vedľa nich a držať ich treba za ruku, aby sa cítili v bezpečí. Je to pre nich niečo nové, na čo si musia zvyknúť, preto pri prvej návšteve nepúšťam program na 15 minút, ale treba len 5 minút. Postupom času si každé dieťa zvykne a túto metódu znáša veľmi dobre, aj u päťročného dieťaťa sú účinky znateľné,“ vysvetluje postup psychológ. Prístroje AVS boli vyvinuté pre bezpečné užívánie aj laikmi v domácom prostredí. Používať ich tak môžu aj malé deti doma bez nutnosti predchádzajúcej konzultácie s odborníkom – stačí si podľa návodu vybrať vhodný program.

Dĺžka terapie pomocou AVS prístroja  je individuálna, u niektorých  detí sa účinky nápravy poruchy objavujú do jedného mesiaca, iné deti vyžadujú dlhší čas. „Záleží na tom, čo je v hlave za problém. Tam, kde sa jedná o organické poškodenie mozgu, najčastejšie z dôvodu komplikácií v priebehu porodu, je treba rátať s dhšiou dobou nápravy. Zo svojej praxe si však nepamätám, že by niekto u nás absolvoval túto terapiu a prehlásil, že to bolo zbytočné,“ hovorí psychológ Karel Hlavatý a dodáva svoju skúsenosť s účinkami: „Najväčším prekvapením pre mňa osobne boli dvaja školáci, chlapci 7. triedy, ktorí trpeli ťažkou dyskalkúliou a prepadali v matematike. Obaja se zúčastnili programu, ktorý sme pripravili pre jablonecké deti, a v priebehu 10 až 15 návštev obaja zhodne prineiesli z previerky z matematiky trojky. U nich bol naprosto evidentný efekt.“

Ako vám AVS prístroj môže pomôcť

 

 

 

 

Výsledky programu Náprava ADHD a problémov s učením u detí

Rodičia uvádzajú, že po používaní AVS prístroja sa zlepšila koncentrácia detí, najmä pri učení a čítaní. Deti lepšie zvládali emócie, boli pokojnejšie, menej impulzívne, lepšie sa ovládali, doma i v škole pracovali lepšie, rýchlejšie a viac samostatne. V priebehu krátkej doby si zlepšili školský prospech. Ich problémy boli prevážne spôsobené nedostatočným vzruchom čelnej mozgovej kôry, ktorú prístroj dokáže stimulovať. Podľa prevedených štúdií je zlepšenie zrovnateľné, alebo dokonca vyššie jako pri užívaní stimulačných liekov.

AVS prístoje pomáhajú pri syndróme vyhorenia

 

Deti aj dospelí s určenou diagnózou ADHD potrebujú okrem liekov prístup k iným účinným alternatívam. Niektorým ľuďom stimulační lieky nevyhovujú, nevidia ich výsledky, môžu mať vedľajšie účinky, ako bolesti hlavy a žalúdka, nespavosť a ďalšie. Preto je na mieste ich zoznámiť s možnosťou audiovizuálnej stimulácie, jej účinky sú často pre nich prekvapením.

 

Diagnóza ADHD

Najčastejšie sa prejavuje v ranom detstve, v predškolskom a školskom veku, častejšie u chlapcov ako u dievčat. Z veľkej miery je daná dedične a až v 50 % prípadov jej prejavy pretrvávajú do dospelosti. „Nie je možné vylúčiť situáciu, že človek na tento problém narazí až v dospelom veku. V praxi som zažil klientov, ktorí aj cez získanú poruchu prešli štúdiom bez problémov, vďaka svojmu vysokému intelektu dokázali poruchu prekonať. Ale následne v zamestnaní im začala chýbať presná koordinácia pohypov a vnímania, sústredenosť a podobne,“ uvádza PhDr. Karel Hlavatý.

 

Ako vypadá AVS prístroj

 

VIETE, ŽE AVS PRÍSTROJE SI U NÁS MÔŽETE VYPOŽIČIŤ

Späť do obchodu