Máte pocit vyhorenia? AVS vás zregeneruje i naštartuje

vyhoreni - foto 1

 

Syndróm vyhorenia je stav chronického stresu, ktorý môže postihnúť kohokoľvek, kdo dlhodobo vykonáva nejakú pracovnú činnosť. Najviac náchylné sú profesie spojené s každodennou medziľudskou komunikáciou. Ohrození sú tiež workoholici, ktorí kladú prílišný dôraz na výkon a dokonalosť a chcú všetko stihnúť. Aby ste syndrómu vyhorenia predošli, je dobré zamerať sa na relaxáciu a oddych. S tým vám môžu pomôcť AVS prístroje.

 

Prejavy a štádia syndrómu

Začína sa pocitmi únavy a nechuťou vstať a ísť do roboty. Pridávajú sa zmeny nálady, pokles výkonu a sústredenia, zabúdanie, zníženie sebavedomia a pocit beznádeje. Objavujú sa taktiež pochybnosti týkajíce sa zmyslu vykonávanej práce, problémy so zaspávaním, nechuť k jedlu, niekedy tiež podrážděnosť a zloba na svoje okolie. Niekedy sa môžu príznaky prehupnúť až do telesných potiaží, ako je bolesť hlavy, dušnosť, závrate alebo mdloby. Syndróm vyhorenia (burn-out syndróm) je plíživé, nenápadné ochorenie našej duše, ktoré sa cez fázu stagnácie a frustrácie môže dostať až posledného štádia vyhasnutia a beznádeje s nedostatkom energie na akúkoľvek činnosť.

pozrite si naše avs prístroje

 

Jako pocitu vyhorenia predchádzať

Pretože je syndróm vyhorenia úzko spätý s vysokým pracovným vyťažením, je treba poznať svoje limity i hranice a nedovoliť si ich prekračovat. Pokiaľ cítite príznaky vyčerpania z práce, ktoré hraničia s nechuťou ďalej túto prácu vykonávať, doprajte si:

  • oddych a relaxáciu,
  • nastavte si zmeny v živote a miernejší pracovný režim,
  • lepší celkový prístup k práci a „time management“ (časové rozvrhnutie roboty)
  • naučte se hovoriť

Pracovné aktivity je potrebné prekladať volnočasovými, zaradiť pravidelný pohyb a ďalšie koníčky. Dôležité je tiež nezanedbávať sociálne kontakty. Tento duševný stav je treba začať „liečiť“ zavčasu v jeho počiatočnej fázi a nenechať ho rozvinúť, aby nedošiel do frustrácie a následne do vyhorenia.

 

 

„V posledných rokoch je dopyt po pomoci pri vyčerpaní, depresiách a pocitoch vyhorenia stále väčší. Psychická záťaž v spoločnosti bola vždy, ale aktuálne po epidémii covidu-19 sa zvyšuje pocit neistoty v prostredí, v kterom sa pohybujeme, a tým je väčšie množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Dlhodobá prítomnosť stresových hormónov v tele môže mať za následok to, že človek vníma permanentný stav ohrozenia a môže reagovať neadekvátne,“ hovorí psychológ PhDr. Karel Hlavatý, ktorý vo svojej praxi v Kúpeľoch Jablonec k terapiám využíva už po dobu tridsiatich rokov audiovizuálnu stimuláciu pomocou AVS prístrojov.

ADHD U DETÍ - NIE VŽDY SÚ POTREBA LIEKY

 

vyhoreni - foto 2

PhDr. Karel Hlavatý

 

AVS dokáže zregenerovať i naštartovať mozgovú činnosť

Ako môže AVS prístroj pomôcť pri syndróme vyhorenia? „Aby sme pochopili účinky AVS prístrojov, je treba vedieť, že náš mozog riadi všetky procesy v tele pomocou elektrických prúdov, ktoré bežia po nervových vláknach. Frekvencia týchto prúdov je odlišná podľa miery aktivácie. Princíp AVS prístroja je následujúci:

  • Keď chcem dosiahnuť vyššiu aktivity mozgu, použijem program, ktorý pracuje na vyššej frekvencii.
  • A obrátene, keď chcem nastaviť mozog do regenerácie, využijem program, ktorý pracuje s nižšou frekvenciou. Mozog dostáva cez okuliare vizuálne signály a cez slúchadlá sú zasa ovplyvnené sluchové centrá, a tak dokáže prejsť do želaného režimu – do intenzívneho regeneračného procesu alebo naopak do naštartovania mozgovej činnosti,“ vysvetluje psychológ.

Predstavte si sami, ako vás upokojuje šumenie mora, spev vtákov alebo pohľad do plameňov ohňa. Ako vás uspáva drkotanie kôl vlaku alebo kvapky dažďa bijúce na parapet. Zvuk i svetlo vysielajú frekvenciu, ktorá preladí mozog a telo do iného stavu. To je základný princíp AVS technológie. AVS prístroj je preto veľmi nápomocný práve pri pocitoch vyhorenia, vyčerpania, stresu z roboty atď. „S tým, čo naše vyčerpanie spôsobilo, sa potom lepšie vyrovnáme, na potiaže získame iný náhľad,“ dopĺňa psychológ.

Ako vám AVS prístroj môže pomôcť

 

vyhoreni - foto 3

AVS prístroj Mindspa

 

 

Stresové napätie vystrieda pocit spokojnosti a vyrovnanosti

Stimulácia mozgu pomocou zvuku a svetla je vhodná pri akejkoľvek forme psychickej záťaže. „Vo svojej praxi používam audiovizuálnu stimuláciu pri všetkých stavoch klienta, ktoré sú spôsobené vyčerpaním energetických rezerv nervových buniek a tkání. Použitie  AVS prístroja znamená, že vo svojom vnútornom prostredí vytváram protiváhu stresovému napätiu. Podiel stresových hormónov sa znižuje a stimuluje sa tvorba látok, ktoré spôsobujú pocit spokojnosti a vyrovnanosti (dopamín, serotonín),“ uzatvára PhDr. Karel Hlavatý. Pomocou AVS prístroja se naša hlava jednoducho a bez väčšieho úsilia a pričinenia „preladí“ do stavu regenerácie a mozog doplní vnútornú energiu, ktorá telu chýba.

Vyskúšajte sami účinky našich prístrojov, ktoré majú tradíciu už od 90. rokov a sú proverené množstvom štúdií a odborníkmi po celom svete. Vyvinuté sú pre bezpečné užívanie v domácom prostredí bez nutnosti konzultácie s odborníkom. AVS prístroj sa tak stane vašim „domácim psychológom“.

 

vyhoreni - foto 4

AVS prístroj Relaxman Premium

 

VIETE, ŽE AVS PRÍSTROJE SI U NÁS MÔŽETE VYPOŽIČIŤ

Späť do obchodu